Privacybeleid

Privacybeleid met betrekking tot het verkrijgen van gegevens via deze website

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft.

Over ons

De website simonenagel.nl wordt beheerd door S.E.C. Nagel, Architect BNA. S.E.C. Nagel is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:

S.E.C. Nagel, Architect BNA
Numansgors 174
3281 HA Numansdorp
KvK: 51731886

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Via deze website ontvangen wij persoonlijke informatie indien u ons contactformulier invult en verstuurt.

S.E.C. Nagel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Uw naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

S.E.C. Nagel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

S.E.C. Nagel kan uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

S.E.C. Nagel kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op ons rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

S.E.C. Nagel heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt het gebruik van onze website gemakkelijker voor u. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Op de website simonenagel.nl maken wij geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Social media

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Facebook. Wanneer u van die link gebruik maakt, verlaat u onze website en komt u terecht bij (bijvoorbeeld) Facebook. Daar geldt het privacybeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

S.E.C. Nagel bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus)
  • Prospects: 2 jaar

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat S.E.C. Nagel over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via ons e-mailadres kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door S.E.C. Nagel, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. S.E.C. Nagel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan S.E.C. Nagel of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

S.E.C. Nagel neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met S.E.C. Nagel via e-mail.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid tussentijds wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen op deze pagina. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop S.E.C. Nagel omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via e-mail.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!