Woonhuis Binnenhaven

Op een klein perceel aan de Binnenhaven van Numansdorp is een woonhuis gerealiseerd voor een particuliere opdrachtgever. Uitgangspunt was het behoud van het karakteristieke bebouwingsbeeld binnen de historische kern van dit Zuid-Hollandse dorp, met bijzondere aandacht voor het gevelbeeld van de vrijstaande en geschakelde lintbebouwing. Ook refereert het plan op de kenmerkende achterkanten van de bebouwing, gericht op de Binnenhaven, waar allerlei bouwsels tot en over het water zijn gebouwd. De woning is een interpretatie van gebouwen in de omgeving, maar wel met een eigentijdse uitdrukking in de vorm van een vlakke detaillering met een specifiek materiaal- en kleurgebruik.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!